Informace

1) Jak se přihlásit na akci?

Pokud Tě zaujala některá z mnou nabízených akcí je možné se přihlásit emailem na montagne@montagne.cz, telefonicky na čísle +420 602 602 903 anebo prostřednictvím registračního formuláře níže případně jinak (Messenger, SMS anebo whatsapp). Stejný formulář je použitý v detailu každé akce.

Na základě přihlášky Ti zašlu potvrzení rezervace spolu s Výzvou k úhradě, která slouží k zaplacení celé částky akce/kurzu.

2) Jak za akci zaplatit?

Akci je možné uhradit převodem na bankovní účet –  všechny informace nutné k bankovnímu převodu (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, částka, název akce) jsou uvedeny ve Výzvě k úhradě. Poté, co je částka uhrazena na náš bankovní účet, Ti bude zaslána faktura (která potvrzuje zaplacení částky).

3) Všeobecné obchodní podmínky

 1. Práva a povinnosti plynoucí z organizace mnou pořádaných akcí a kurzů se řídí právním řádem České republiky;
 2. Jsem oprávněn zrušit akci před jejím zahájením, jestliže z objektivních důvodů nemohu dodržet program akce. A to především z důvodu nepříznivé předpovědi počasí (která bude zjištěna z objektivních zdrojů před zahájením akce) případně z důvodu nenaplnění minimální kapacity akce. V tomto případě se vrací zákazníkovi zaplacená úhrada v plné výši pokud se společně nedohodneme na náhradním termínu – toto platí i v případě, že by ke zrušení akce došlo z mé strany (například v důsledku zranění apod.);
 3. Zároveň platí, že si vyhrazuji právo na přerušení/nedokončení naplánovaného programu akce a to především s bezpodmínečným ohledem na bezpečnost všech účastníků. Důvodem pro takovéto mé rozhodnutí jsou objektivní rizika, které nelze ovlivnit tzv.  vis maior situace  (například aktuální stav počasí, sněhová a lavinová situace, stav a přístupové/sestupové cesty k ferratám, stav turistických stezek, dopravní kolaps, zdržení na státních hranicích, vážné onemocnění, uzavírky a zákazy z důvodu epidemie/pandemie, úraz či úmrtí účastníka akce apod.). Důvody ovšem mohou být i subjektivní (například vyhodnocení Tvé fyzické kondice a celkové způsobilosti program akce absolvovat). Ve výše uvedených případech v článku 3) se dohodnutá cena nemění.
 4. Zároveň si vyhrazuji právo provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů, změna místa přespání apod.) a dále z důvodů momentálního fyzického, psychického či zdravotního stavu účastníků/klientů. Takové programové změny dělám zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh akce. V těchto případech se dohodnutá cena nemění.
 5. Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku 15 až 18 let včetně se mohou zúčastnit zájezdu i samostatně, ale vždy jen s písemným souhlasem zákonného zástupce;
 6. Storno podmínky jsou následující: pokud zrušíš svoji účast na akci do 14 kalendářních dnů včetně před zahájením akce je storno 50% z ceny akce; pokud bude storno uděláno ve lhůtě 13 kalendářních dní a méně před začátkem akce je storno 100% z ceny akce;
 7. DŮLEŽITÉ: Vzhledem k aktuální situaci, kdy by se mohlo při překročení hranic v rámci zemí EU v obou směrech znovu zavést předkládání negativních testů na KORONAVIRUS, se akce uskuteční pouze v případě, že tyto testy NEBUDOU potřeba!
  Důvod je ten, že testy jsou finančně nákladné a akce by se neúměrně prodražila! Pokud by se akce rušila z důvodu nutnosti absolvovat KORONAVIRUS testy, tak je samozřejmé vrácení zaplacené částky za akci účastníkovi.
  Pokud by testy na koronavirus byly stále požadovány respektive by byly znovu zavedeny, tak se akce ruší a náklady na ubytování se budou rovnat stornu ze strany majitelů ubytování. S tímto rizikem je třeba počítat a rozhodnout se, jestli do výletu jdete i za tohoto rizika!
 8. Účastník akce tímto dává souhlas a) s použitím jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely realizace akce; b) se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti; c) v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, aby byly organizátorem akce pořízeny jeho obrazové snímky, zvukově obrazové záznamy a dává tímto svolení, aby tyto snímky a záznamy byly použity k propagačním účelům organizátora. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu montagne@montagne.cz.